Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute

1. HOTĂRÂRE nr. 58 din 16 mai 2017
referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Migraţia pe ruta central-mediteraneeană, Gestionarea fluxurilor de migraţie, salvarea de vieţi omeneşti - JOIN (2017) 4 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 22.05.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 60 din 16 mai 2017
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al patrulea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securităţii efectivă şi autentică - COM(2017) 41 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 22.05.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 61 din 16 mai 2017
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Al doilea raport privind starea Uniunii Energetice - COM (2017) 53 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 22.05.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 62 din 16 mai 2017
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Evaluarea punerii în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri 2013-2020 şi a Planului de acţiune al UE în materie de droguri 2013-2016: menţinerea necesităţii unui Plan de acţiune al UE în materie de droguri 2017-2020 - COM (2017) 195 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 22.05.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 64 din 16 mai 2017
referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Comitetul Economic şi Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2017 [elaborat în conformitate cu articolele 3 şi 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice] - COM (2016) 728 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 22.05.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 65 din 16 mai 2017
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Acord-tip privind statutul în conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliţia de frontieră şi garda de coastă la nivel european - COM (2016) 747 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 22.05.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 66 din 16 mai 2017
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al optulea raport privind transferul şi relocarea - COM (2016) 791 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 22.05.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 67 din 16 mai 2017
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind recomandările de reformă în domeniul reglementării serviciilor profesionale - COM (2016) 820 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 22.05.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 68 din 16 mai 2017
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doilea raport intermediar: primele rezultate cu privire la cadrul de parteneriat cu ţările terţe în contextul Agendei europene privind migraţia - COM (2016) 960 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 22.05.2017

10. ORDIN nr. 730 din 19 mai 2017
privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 22.05.2017

11. DECIZIA nr. 28 din 24 aprilie 2017
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind interpretarea art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 22.05.2017

12. CUANTUMUL TOTAL din 22 mai 2017
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Democrat

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 22.05.2017

13. DECIZIA nr. 107 din 7 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (9) şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, precum şi ale art. 1202 din Codul civil din 1864 şi art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 379 din 22.05.2017

14. DECIZIA nr. 155 din 14 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 379 din 22.05.2017

15. DECIZIA nr. 168 din 16 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (2) şi (3) raportat la art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 379 din 22.05.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 331 din 18 mai 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Cotarcea Ionuţ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 379 din 22.05.2017

17. HOTĂRÂRE nr. 332 din 18 mai 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Ioniţă Radu-George

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 379 din 22.05.2017

18. ORDIN nr. 148 din 16 mai 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 379 din 22.05.2017

19. DECIZIA nr. 188 din 21 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 22.05.2017

20. ORDIN nr. 544 din 11 mai 2017
pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 380/2015

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 22.05.2017

21. HOTĂRÂRE nr. 43 din 11 mai 2017
pentru modificarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori“, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 22.05.2017

22. HOTĂRÂRE nr. 32 din 9 mai 2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 22.05.2017

23. REGULAMENT din 9 mai 2017
de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 22.05.2017

24. LEGE nr. 106 din 18 mai 2017
privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 381 din 22.05.2017

25. DECRET nr. 484 din 17 mai 2017
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 381 din 22.05.2017

26. DECRET nr. 491 din 18 mai 2017
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 381 din 22.05.2017

27. DECRET nr. 495 din 19 mai 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 381 din 22.05.2017

28. HOTĂRÂRE nr. 348 din 18 mai 2017
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 381 din 22.05.2017

29. ORDIN nr. 474 din 8 mai 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Hurezani, judeţul Gorj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 381 din 22.05.2017

30. DECIZIA nr. 6 din 20 martie 2017
privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 381 din 22.05.2017

31. HOTĂRÂREA din 6 octombrie 2016
în Cauza Bartok şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 381 din 22.05.2017

32. DECIZIA nr. 93 din 28 februarie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 22.05.2017

33. HOTĂRÂRE nr. 349 din 18 mai 2017
privind stabilirea uniformei, siglei, insignei şi documentelor de legitimare pentru personalul militar al Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 22.05.2017

Ultimele căutări generale efectuate

hg 1066 23.05.2017 | 17:26
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţa RO, Practică Extinsă, Legislaţia UE, Jurisprudenţa UE, Autorizaţii,

ordin 1826 / 2003 23.05.2017 | 17:14
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţa RO, Practică Extinsă, Legislaţia UE, Jurisprudenţa UE, Autorizaţii,

codul de procedura 23.05.2017 | 16:53
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţa RO, Practică Extinsă, Legislaţia UE, Jurisprudenţa UE, Autorizaţii,

codul de procedura penabila 23.05.2017 | 16:53
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţa RO, Practică Extinsă, Legislaţia UE, Jurisprudenţa UE, Autorizaţii,

hotararea 395 23.05.2017 | 16:26
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţa RO, Practică Extinsă, Legislaţia UE, Jurisprudenţa UE, Autorizaţii,

decizia nr.355/2011 23.05.2017 | 16:22
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţa RO, Practică Extinsă, Legislaţia UE, Jurisprudenţa UE, Autorizaţii,

lege 53/2003 23.05.2017 | 16:09
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţa RO, Practică Extinsă, Legislaţia UE, Jurisprudenţa UE, Autorizaţii,

lege 677/2001 23.05.2017 | 16:07
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţa RO, Practică Extinsă, Legislaţia UE, Jurisprudenţa UE, Autorizaţii,

lege 52/2003 23.05.2017 | 16:06
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţa RO, Practică Extinsă, Legislaţia UE, Jurisprudenţa UE, Autorizaţii,

hg 1336/2001 23.05.2017 | 16:04
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţa RO, Practică Extinsă, Legislaţia UE, Jurisprudenţa UE, Autorizaţii,

Suport Tehnic

Nr. Tel: 0233-211.020, 0233-218.110, 0233-210.290
E-Mail: office@ctce.ro

Sesizări probleme şi sugestii