Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute

1. DECIZIA nr. 260 din 27 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 10 alin. (2) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 27.07.2017

2. ORDIN nr. 820 din 25 iulie 2017
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 27.07.2017

3. LEGE nr. 194 din 24 iulie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 27.07.2017

4. DECRET nr. 786 din 21 iulie 2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 27.07.2017

5. DECRET nr. 771 din 26 iulie 2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 27.07.2017

6. DECRET nr. 772 din 26 iulie 2017
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 27.07.2017

7. DECRET nr. 773 din 26 iulie 2017
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 27.07.2017

8. DECRET nr. 774 din 26 iulie 2017
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 27.07.2017

9. DECRET nr. 775 din 26 iulie 2017
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 27.07.2017

Ultimele căutări generale efectuate

lege 57 2016 28.07.2017 | 21:12
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

53/2003 28.07.2017 | 20:03
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

67/2006 28.07.2017 | 20:01
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

571/2003 28.07.2017 | 19:54
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

272/2004 28.07.2017 | 19:53
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

21/1996 28.07.2017 | 19:51
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

21/2005 28.07.2017 | 19:51
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

82/1991 28.07.2017 | 19:46
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

atunci când nu se poate realiza îndeplinirea exactă a obligației, creditorul obligației are dreptul la dezdăunare 28.07.2017 | 19:01
Căutare aproximativă în text
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

legea 254/2013 28.07.2017 | 18:54
Căutare aproximativă în titlu
Module în care s-a cautat: Legislaţie RO , Jurisprudenţă RO, Practică Judiciară, Legislaţie UE, Jurisprudenţă UE, Autorizaţii,

Suport Tehnic

Nr. Tel: 0233-211.020, 0233-218.110, 0233-210.290
E-Mail: office@ctce.ro

Sesizări probleme şi sugestii